Aktualności

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie zrealizowana

szkoła
Data publikacji: 15 czerwca 2021
W poniedziałek, 14 czerwca 2021 roku, miało miejsce podsumowanie realizacji projektu „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie”. Po przywitaniu zgromadzonych gości, budynek poświęcił ksiądz kanonik Andrzej Maleszyk. W programie uroczystości znalazło się również miejsce na przemówienia, a umiliły je występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie. Następnie można było odbyć podróż po wystawie „Z życia szkoły”. Gratulacje z okazji znakomicie zrealizowanego przedsięwzięcia złożyli m.in. minister Przemysław Czarnek, poseł Krzysztof Szulowski i starosta Danuta Smaga.

Plan Projektu Termomodernizacji budynku Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie obejmował m.in. docieplenie ścian, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej i wdrożenie systemów pomiaru monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku. Roboty budowlane i montażowe trwały od 21 maja do 21 grudnia 2020 roku. Dzięki realizacji zadania poprawiła się efektywność energetyczna budynku Szkoły, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania. Zmniejszy się zużycie energii elektrycznej przy lepszym oświetleniu. Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.463.690,74 zł., w tym: 1.537.836,32 zł. z dotacji unijnej, 180.921,92 zł. z dotacji budżetu państwa, 744.932,50 zł. z wkładu własnego Gminy.

Gratulujemy przeprowadzenia i ukończenia tak ważnej społecznie inwestycji. Niech zmodernizowany budynek służy młodzieży jak najlepiej i jak najdłużej. Wszelki wkład w edukację z pewnością wielokrotnie się zwróci. Dlatego tym bardziej należy się Państwu wielkie uznanie i szacunek za determinację w doprowadzeniu do realizacji tego istotnego przedsięwzięcia.

Starosta puławski dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej

Uczestnicy uroczystości w Szkole w Baranowie

Powrót
`