Aktualności

Odwodnienie DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Data publikacji: 17 czerwca 2021

Realizacja zadania polegała na poprawie odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2547L w m. Jeziorszczyzna poprzez pogłębienie-odmulenie rowu przydrożnego po lewej stronie drogi oraz remoncie zjazdów drogowych na odcinku od km 0+000 do km 0+620. W ramach remontu zjazdów wymieniono nawierzchnię zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej oraz wyremontowano przepusty pod tymi zjazdami.

 

Wykonawca zadania: Zakład Budowy Dróg i Mostów, Góry 85 a, 24-173 Markuszów

Termin realizacji: 2020r. - 2021r.

DOFINANSOWANIE 38 473,70 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 260 473,69 zł

Powrót
`