Aktualności

Otoczenie Zespołu Szkół nr 3 wkrótce ulegnie zmianie

Przed budynkiem ZS nr 3
Data publikacji: 22 czerwca 2021
21 czerwca 2021 r. starosta puławski Danuta Smaga wraz z Wydziałem Inwestycji i dyrekcją szkoły przekazała plac budowy i tym samym wykonawca – Korporacja Techniczno-Budowlana KASMAR - przystąpił do realizacji zadania „Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach – I”. Wartość inwestycji wynosi ok. 2 mln 300 tys. zł.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obejmuje budowę boisk i bieżni o nawierzchni syntetycznej, skoczni do skoku w dal, siłowni plenerowej, specjalistycznych torów sprawnościowych i stanowiska do rzutu granatem dostosowanych do specyficznego profilu działalności szkoły. Do dyspozycji placówki wykonane będą pomieszczenia na sprzęt, oświetlenie terenu szkoły wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, itp.). W celu zwiększenia bezpieczeństwa zajęć szkolnych do budynku wykonane zostanie nowe dojście od strony ul. Piłsudskiego, a komplementarność zadania uzupełni budowa i wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu. Realizacja inwestycji przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej, ochrony przed pandemią poprzez zwiększenie ilości miejsc do bezpiecznej nauki na zewnątrz, doskonalenie umiejętności obronnych w klasach wojskowych, a tym samym zapewni wysoką jakości edukacji i ogólnodostępność inwestycji.

Przekazanie placu budowy ZS nr 3 w Puławach

Powrót
`