Aktualności

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie znowu dostępna dla uczniów

Sala gimnastyczna - Wicestarosta Leszek Gorgol z władzami ZSZ Nałęczów
Data publikacji: 22 czerwca 2021
W dniu 16 czerwca wicestarosta Leszek Gorgol dokonał odbioru końcowego przebudowanej i nadbudowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Bolesława Prusa w Nałęczowie. Wartość inwestycji wyniosła ok. 900 tys. zł. Przejęty przed laty od Gminy Nałęczów obiekt, ze względu na zły stan techniczny, był wyłączony z użytkowania.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej pozbawionej własnego zaplecza sportowego, podjęto decyzję o wykonaniu gruntownej modernizacji. Sala gimnastyczna została nadbudowana w celu uzyskania odpowiedniej wysokości, wykonano nową konstrukcję dachu, obiekt poddano termomodernizacji, wykonano nowe instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, wentylacji, hydrantową i elektryczne: zasilającą, oświetleniową z regulacją natężenia oświetlenia, teletechniczną i nagłaśniającą, uziemiająca i odgromową. Bardzo ważnym elementem zadania była wymiana starego parkietu na nowoczesną podłogę sportową. Dodatkową trudność stanowiła lokalizacja obiektu w obszarze zainteresowania Konserwatora Zabytków. Szeroki zakres wykonanych prac znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania sali gimnastycznej.

Sala gimnastycznea Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Bolesława Prusa w Nałęczowie.

Dawniej i dzisiaj
Powrót
`