Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Starosta Danuta Smaga
Data publikacji: 01 lipca 2021
30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Puławskiego udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego za 2020 rok. Sprawozdanie z wykonanie budżetu przedstawiła starosta Danuta Smaga. Radni przeprowadzili także debatę nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok oraz udzielili wotum zaufania dla zarządu powiatu.
Informacje na temat realizacji budżetu Powiatu Puławskiego 2020 - dochody, wydatki, wynik, wykresy

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego za 2020 rok

Powrót
`