Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH, flaga Polski, godło Polski
Data publikacji: 02 lipca 2021

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

DOFINANSOWANIE  391 608,46 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 614 606,85 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

 

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 3 587,34 mb.  Zadanie obejmowało w szczególności:  wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości  5,5 m, umocnienie poboczy, budowę chodnika od km 0+000,00 do km 0+458,00, wykonanie  zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów, wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego, budowę peronów przystankowych .

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,  ul. Doktora Perzyny 845A, 26-700 Zwoleń.

Termin realizacji: 2020 r. - 2021 r.

Powrót
`