Aktualności

Długo wyczekiwana obwodnica Nałęczowa powstanie w przeciągu 3 lat.

konferencja Nałęczów
Data publikacji: 30 lipca 2021
Podczas wczorajszej (29.07) konferencji prasowej w Parku Zdrojowym Nałęczowa marszałek Jarosław Stawiarski, w gronie wicemarszałka Michała Mulawy, starosty puławskiego Danuty Smagi, burmistrza Nałęczowa Wiesława Pardyki, dyrektora ZDW Paweł Szumera, radnego sejmiku lubelskiego Marka Wojciechowskiego, poinformował o ogłoszeniu przetargu na budowę pierwszego etapu obwodnicy. Zapewnił "że w ciągu najbliższych trzech lat Nałęczów będzie wolny od nadmiernej emisji spalin i przywrócony do roli naprawdę cichego, urokliwego polskiego uzdrowiska na ziemi lubelskiej". Wszyscy obecni zgodnie twierdzili, że od powstania obwodnicy zależy uzdrowiskowy charakter Nałęczowa.
Zakres inwestycji będzie obejmował odcinek o długości ponad 5 km. Budowa obwodnicy rozpocznie się w msc.Bochotnica-Kolonia na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 830 Lublin-Nałęczów i Nr 827, gdzie powstanie rondo. Następnie trasa przechodzić będzie nad doliną rzeki Bochotniczanki projektowaną estakadą, ulicą Cynkowską, gdzie powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie. Dalej obwodnica będzie przecinać drogę powiatową Nr 2202L, gdzie powstanie skrzyżowanie skanalizowane, aby zakończyć się rondem włączającym drogę wojewódzką z przełożonym włączeniem drogi powiatowej Nr 2540L, prowadzącej do stacji kolejowej Nałęczów. Zakończenie prac drogowych przyniesie mieszkańcom i kuracjuszom nie tylko upragniony spokój, ale i dodatkowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowań, otoczone cieszącymi oko nowymi nasadzeniami zieleni. 
 

Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Nałęczowa

Długo wyczekiwana obwodnica Nałęczowa powstanie w przeciągu 3 lat. Na konferencji prasowej 29.07 w Parku Zdrojowym Nałęczowa marszałek Jarosław Stawiarski, w gronie wicemarszałka Michała Mulawy, starosty puławskiego Danuty Smagi, burmistrza Nałęczowa Wiesława Pardyki, dyrektora ZDW Paweł Szumera, radnego sejmiku lubelskiego Marka Wojciechowskiego, poinformował o ogłoszeniu przetargu na budowę pierwszego etapu obwodnicy. Marszałek zapewnił "że w ciągu najbliższych trzech lat Nałęczów będzie wolny od nadmiernej emisji spalin i przywrócony do roli naprawdę cichego, urokliwego polskiego uzdrowiska na ziemi lubelskiej".
Powrót
`