Aktualności

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu
Data publikacji: 05 sierpnia 2021
Zadanie obejmuje: przystosowanie pomieszczeń budynku na cele archiwum zakładowego, roboty budowlane z wyposażeniem obiektu w regały jezdne, dostosowanie istniejących sanitariatów do obsługi interesantów urzędu, przebudowę instalacji wod.-kan., wykonanie dojścia z parkingu do budynku, dojazdu i miejsc postojowych, w tym niepełnosprawnych, przebudowę ogrodzenia, budowę altany śmietnikowej.

tablica 6

 

Powrót
`