Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego

mężczyzna w pomarańczowej kamizelce robiący pomiary geodezyjne w terenie
Data publikacji: 10 sierpnia 2021
Ogłoszenie Starosty Puławskiego w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Żyrzyn

Ogłoszenie

Starosty Puławskiego

z dnia 09 sierpnia 2021 roku

w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Żyrzyn

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów geodezyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej 061411_2 Gmina Żyrzyn:

0001 - Bałtów,

0002 - Borysów,

0003 - Cezaryn,

0004 - Jaworów,

0005 - Kotliny,

0006 - Kośmin,

0007 - Osiny,

0008 - Parafianka,

0009 - Skrudki,

0010 - Strzyżowice,

0011 - Wilczanka,

0012 – Wola Osińska,

0013 - Zagrody,

0014 -  Żerdź,

0015 - Żyrzyn

 

opracowany przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   „GEOPOL” s.c. 37-200 Przeworsk, Pl. Mickiewicza 3, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. 2019, poz. 393 tj.)

stał się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlega ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust. 9 przywołanej na wstępie ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

Na podstawie art. 24a ust 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zarzuty zgłoszone
po upływie ww. terminu będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

wz. Starosty

Leszek Gorgol

Wicestarosta

 

 

 

Ikona pdfOgłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 09 sierpnia 2021 roku w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Żyrzyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [69.16 KB]

Powrót
`