Aktualności

Podziękowanie dla SP ZOZ w Puławach za walkę z Covid-19

Podziękowanie dla SP ZOZ w Puławach za walkę z Covid-19
Data publikacji: 27 sierpnia 2021
Kogo w dzisiejszych czasach można nazwać bohaterem. Doświadczenia dwóch ostatnich lat pokazały nam, że właśnie takimi bohaterami są lekarze i cały personel medyczny, ratownicy, pielęgniarki, salowe, laboranci, kierowcy, pracownicy obsługi i wolontariusze, którzy dbają o bezpieczeństwo obywateli i dokładają starań by pokonać przeciwnika, którego nikt nie widzi i z którym walczy cały świat - powiedziała starosta puławski Danuta Smaga, dziękując pracownikom SP ZOZ w Puławach za zaangażowanie i walkę z pandemią COVID-19.

Podczas okolicznościowej uroczystości wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował pracowników szpitala Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz dyplomami.

Wojewoda złożył podziękowanie także osobom i instytucjom, które współpracowały ze szpitalem, m.in. władzom powiatu puławskiego, lubelskiemu oddziałowi Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Słowa uznania skierował także do pracowników Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i służb mundurowych.

W marcu 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Zapewniał specjalistyczną opiekę dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2. We wrześniu 2020 r. stał się szpitalem II poziomu zabezpieczenia. Od października 2020 r. do maja 2021 r. SP ZOZ w Puławach pełnił funkcję tzw. szpitala koordynacyjnego. Od września 2020 r. do maja 2021 r. pełnił także funkcję szpitala III poziomu zabezpieczenia i udzielał pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Fot. Wojciech Antosz

Podziękowanie dla SP ZOZ w Puławach za walkę z Covid-19

Powrót
`