Aktualności

Konsultacje projektu programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027"

Konsultacje projektu programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027"
Data publikacji: 31 sierpnia 2021
30 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się spotkanie dot. konsultacji projektu programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027" zorganizowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego. W zebraniu udział wzięli: marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta puławski Danuta Smaga, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Anna Brzyska oraz przedstawiciele miast i gmin powiatu puławskiego. W trakcie konsultacji oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

Powiat Puławski zamierza kierować projekty zarówno w sferę działań twardych (infrastruktura) jak i miękkich (społecznych), a w szczególności w kompleksowe działania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), efektywności energetycznej -  termomodernizację  budynków powiatowych, instalacje fotowoltaiczne w jednostkach - zwłaszcza oświatowych, rewitalizację obszarów zabytkowych, rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i infrastruktury drogowej.

- Liczymy na udział przedsiębiorców i naszego sektora naukowego w zakresie projektów dotyczących transformacji gospodarczej, badań naukowych i innowacji, co będzie sprzyjać inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, żebyśmy inwestowali, kształcili, szkolili dla potrzeb lokalnych i regionalnych, a nie zewnętrznych, żeby te osoby zostały u nas, a nie wyjechały jak to się często dzieje - podkreśliła na spotkaniu starosta Danuta Smaga.

Planowane fundusze na programy regionalne dla województwa lubelskiego wynoszą 1,768 mld euro.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski otwiera zebranieStarosta puławski Danuta SmagaUczestnicy zebrania w Sali Pompejańskiej Starostwa w Puławach

Powrót
`