Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd powiatu Puławskiego
Data publikacji: 06 września 2021
Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 3 września 2021 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pt. "Pożegnanie lata, wystawa rękodzieł lokalnej społeczności” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Koło Gospodyń Wiejskich "Hutowianki".
Powrót
`