Aktualności

Kampania społeczna „Policz i nie przelicz się!”

Logo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data publikacji: 07 września 2021
W dniu 6 września Prezes UOKiK rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną „Policz i nie przelicz się!”. Urząd ostrzega w niej przed ryzykiem utraty oszczędności i apeluje o rozważne podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania konsumentów do zwiększonej aktywności inwestycyjnej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu mieszkania lub domu na kredyt, a także do lokowania oszczędności np. w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne, czy kryptoaktywa. Prezes UOKiK zwraca uwagę konsumentów na realne i potencjalne ryzyko związane z możliwością straty zainwestowanych środków oraz braku możliwości spłaty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17779

 

Powrót
`