Aktualności

Wzory sprawozdań z realizacji zadań publicznych

Starostwo Powiatowe w Puławach - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 15 września 2021
W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym informujemy, że wzory sprawozdań z realizacji zadań publicznych w wersji edytowalnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Poniżej bezpośredni link.

Link do strony internetowej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z wzorami sprawozdań z realizacji zadań publicznych:

https://www.gov.pl/web/pozytek/po-dniu-1-marca-2019-roku-wchodza-w-zycie-nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan-czyli-podstawowych-dokumentow-systemu-zlecania-zadan-publicznych 

Powrót
`