Aktualności

Koncert polskich pieśni patriotycznych w Kościele w Borowej

Grafika przedstawiająca dźwięk w barwach narodowych
Data publikacji: 05 października 2021
W imieniu dyrekcji oraz oraz społeczności Szkoły Podstawowej w Borowej zapraszamy na koncert polskich pieśni patriotycznych w dniu 8 października 2021 roku o godzinie 10.00 w Kościele w Borowej. Szkoła Podstawowa w Borowej została zakwalifikowana do projektu „Dźwięki Wolności”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Wschód Kultury, przy wsparciu Fundacji PZU. Celem projektu jest propagowanie polskiej kultury, tradycji i historii. Koncert realizowany w ramach projektu adresowany jest do dzieci i młodzieży, a także do rodziców, opiekunów, nauczycieli, lokalnej społeczności. Jest to muzyczna lekcja historii, która łączy pokolenia i pobudza poczucie przynależności narodowej.
Podczas koncertu zaprezentowane zostaną pieśni patriotyczne w nowych aranżacjach, wykonane przez zawodowych muzyków, którym towarzyszyć będzie słowo konferansjera. Projekt jest objęty patronatem Polskiego Radia Lublin, TVP3 Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Fundacji PZU.
 
Dźwięki wolności - koncert pieśni patriotycznych w kościele w Borowej
Powrót
`