Aktualności

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

Czerwony napis drukowanymi literami Biuro rzeczy znalezionych na błękitnym tle, po prawej stronie lupa
Data publikacji: 08 października 2021
Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa do odbioru pieniędzy znalezionych w dniu 07.10.2021 r. w Puławach

 

Puławy, dnia 08.10.2021 r.

 

ZSO.5314.14.2021.WWL

Biuro Rzeczy Znalezionych

WEZWANIE
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

 

            Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Puławach:

pieniądze

 znalezione w dniu 07.10.2021 r. w Puławach

 

Pouczenie:

1.  Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru,
a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem odebrania rzeczy znalezionych jest złożenie szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności oraz uregulowanie należności za przechowywanie.

3.  W celu odbioru rzeczy znalezionych należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, pok. 134, parter, w godzinach pracy Urzędu.

4.  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 886 11 09.

 

 

Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 08.10.2021 r. na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach, na okres 1 roku.

 

 Ikona pdfWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH - PIENIĄDZE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [769.40 KB]

Powrót
`