Aktualności

Budynek obserwatorium astronomicznego w Puławach zmodernizowany!

Uczestnicy odbioru budynku
Data publikacji: 11 października 2021
8 października 2021 r. dokonaliśmy odbioru technicznego modernizacji budynku obserwatorium astronomicznego w Puławach. Wśród dokonujących odbioru zadania znaleźli się starosta Danuta Smaga i członek zarządu Jan Ziomka. Dotychczas zrealizowano prace budowlane z zakresu m.in. docieplenia budynku, konserwacji obiektu, dostosowania do nowych funkcji, malowania kopuły i zagospodarowania terenu. Wartość inwestycji wynosi ponad 900 tys. zł. Przed nami jeszcze dostawy sprzętu audio-wizualnego oraz komputerowego. Projekt został zrealizowany przy wsparciu z funduszy europejskich.

Wysokość unijnej dotacji w projekcie Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach wynosi 690 412,43 zł. Oprócz robót budowlanych i wyposażenia w sprzęt w ramach projektu przewidziano również organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Loga projektowe

Modernizacja budynku obserwatorium astronomicznego w Puławach

Powrót
`