Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w Żerdzi

Sprawdzenie stanu robót, ludzie z planem
Data publikacji: 12 października 2021
Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w Żerdzi o długości ok. 650 m.b. Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, zjazdów, odtworzenie rowów, wpustów deszczowych, malowanie i ustawienie oznakowania oraz budowę chodnika z peronami przystankowymi. Wartość robót wynosi blisko 800 tys. zł. Zadanie jest finansowane z budżetu powiatu puławskiego i gminy Żyrzyn. Wykonawca robót - PBI Kraśnik - zakończy prace jeszcze w tym roku. Stan zaawansowania prac sprawdzili podczas wczorajszej wizytacji terenowej starosta Danuta Smaga i członek Zarządu Jan Ziomka.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w Żerdzi

Powrót
`