Aktualności

Ludzie kultury docenieni przez starostę!

Nagrodzeni ze starostą i Marcinem Wyrostkiem
Data publikacji: 23 października 2021
- Kulturę tworzą LUDZIE, osoby o niezwykłej wrażliwości i otwartości umysłu. I tych ludzi należy nagradzać oraz dziękować im za upiększanie naszego życia - podkreśliła starosta puławski Danuta Smaga otwierając galę 21. Powiatowego Dnia Kultury. W piątkowe popołudnie (22.10.2021 r.) do artystów, twórców, animatorów kultury i organizacji społecznych trafiło 39 Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrody otrzymali również zwycięzcy Powiatowego konkursu wydawnictw.

Lista uhonorowanych osób i organizacji:

 • Ks. Krzysztof Krakowiak      

Ksiądz Krzysztof Krakowiak jest proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Jest organizatorem cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in. występu w Puławach Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, festiwalu kolęd, koncertu w 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz innych projektów kulturalnych i patriotycznych.

 • Wojciech Pokora

Pan Wojciech Pokora  jest redaktorem naczelnym Kuriera Lubelskiego,  autorem reportaży, publicystą, działaczem lokalnym związanym z Lubelszczyzną i Ziemią Puławską. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i prezesem oddziału lubelskiego SDP. Współpracował  m.in. z Radiem Lublin, Plus, Rzeczpospolitą i Gazetą Polską.

 •  Łukasz Grabczak         

Pan Łukasz Grabczak jest dziennikarzem Radia Lublin. W ramach swojej pracy reporterskiej zrealizował wiele ciekawych materiałów z zakresu kultury i sztuki. Od blisko 10 lat przygotowywał wspólnie z Wydziałem Promocji puławskiego Starostwa cykliczną audycję  „Powiśle – Magazyn Ziemi Puławskiej”, w której wiele czasu poświęcono ludziom kultury i sztuki z terenu powiatu puławskiego oraz wydarzeniom oraz przedsięwzięciom z zakresu kultury. Ponadto sam udziela się w szeregu inicjatyw kulturalnych. Uczestniczy także w akcjach charytatywnych oraz przekazuje swą wiedzę dziennikarską młodym adeptom tej sztuki.     

 • Michał Kowalczyk        

Pan Michał Kowalczyk jest dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Janowcu. Kierując jednostką kultury zainicjował i zrealizował wiele nowych i cennych kulturowo projektów, m.in pierwszy, objęty patronatem honorowym starosty puławskiego koncert Jazznowiec Festiwal. Ponadto pan Michał Kowalczyk tylko w ostatnim roku zorganizował dożynki gminne, piknik lotniczy oraz współorganizował festiwal biegowy w Dzień flagi. Pan Michał regularnie promuje gminę Janowiec i lokalną kulturę w mediach regionalnych. Ponadto jest aktywnym działaczem trzeciego sektora, współpracuje m.in. z Fundacją Bezmiar i Parasol Wschód.

 • Anna Piłat 

Pani Anna Piłat od 2000 roku pracuje w Bibliotece Gminnej w Kazimierzu Dolnym, a od 2008 roku jest kierownikiem placówki. Jest inicjatorką działań w obszarze upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa, pomysłodawczynią cyklicznych imprez kulturalnych.

 • Jan Denko

Jest zasłużonym przewodnikiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Współpracuje także z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”. Jest ambasadorem naszego regionu, promuje go poprzez cykliczne wykłady i prezentacje dla kuracjuszy nałęczowskiego uzdrowiska.

 • Zbigniew Rodzik

Pan Zbigniew Rodzik jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, fotografuje i archiwizuje działania towarzystwa, prowadzi także lokalną gablotę i stronę internetową.

 • Jerzy Michał Sołdek

Pan Jerzy Michał Sołdek to zasłużony działacz z zakresu kultury, wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członek Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, publicysta, historyk, regionalista, wieloletni redaktor Głosu Nałęczowa.

 • Beata Kopcińska

Pani Beata jest autorką artykułów naukowych dotyczących działań partyzanckich oraz obrony terytorialnej. W sierpniu br. pani Beata przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej i Starostwa Powiatowego w Puławach wydała książkę pt. „LUBELSKIE WILKI. Dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny”. Autorka, na zaproszenie powiatu uczestniczyła w okolicznościowych uroczystościach patriotycznych, opowiadając historie Żołnierzy Niezłomnych.

 • Sławomir Kłos    

Pan Sławomir Kłos jest regionalistą, historykiem. Współpracuje z redakcją historyczną Radia Lublin, przy jego udziale powstało wiele reportaży: Żydzi z Fortu Borowa, Wybuch, Lata spędzone na lotnisku, Przerwana młodość, Biedacy.

 • Renata Szelewicka-Karolik

Nauczycielka, prowadzi społecznie zajęcia wokalne z dziećmi intensywnie rozwijając ich talenty. Przez ostatnie 11 lat podopieczni Pani Szelewickiej-Karolik odebrali 24 stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie muzyki. Do największych sukcesów podopiecznych pani Renaty zaliczyć należy: I nagrodę podczas Top art festival "Le Strade Della Musica" w Rzymie, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu "Wiosenne Gwiazdy", Grand Prix podczas "Sezonu Muzycznego" w Lublinie, I nagrodę podczas Koncertu Galowego w Filharmonii Lubelskiej.

 • Weronika Cempel

Występuje na koncertach okolicznościowych i charytatywnych w puławskich jednostkach kultury. Jest główną solistką zespołu wokalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach.  Do jej najważniejszych osiągnięć zaliczyć można: II miejsce w przeglądzie pieśni i piosenki religijnej o charakterze wojewódzkim, nominacja do finału wojewódzkiego konkursu piosenki "Jesienne Nutki" w Lublinie, I miejsce w formie muzycznej XIX wojewódzkiego konkursu twórczości "Zawsze niech będzie"        

 • Kamila Niećko    

Przez 6 lat uczęszczała na zajęcia zespołu wokalnego "Music Club 2", gdzie rozwinęła swój talent wokalny. Za osiągnięcia w dziedzinie muzyki w 2018 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, a w roku 2019 została nagrodzona przez Prezydenta Puław nagrodą Puławski Talent. Największe sukcesy w minionym sezonie: I nagroda podczas przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej o zasięgu wojewódzkim, Finalistka IX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego "Mikrofon, Mok i Ty".

 • Agnieszka Kawka         

Pani Agnieszka Kawka jest pracownikiem Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, gdzie opiekuje się Klubem Twórców Ludowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym z Puławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora, teatrem Retro. Zainicjowała powstanie Klubu Mam w Puławach.

 • Justyna Czopek-Prajsnar      

Pani Justyna Czopek-Prajsnar jest propagatorką tradycji rękodzielniczych i kulturowych Ziemi Kazimierskiej. Stała się współinicjatorką różnych form pracy rękodzielników i kazimierskich twórców. Pani Justyna pilotuje prace Stowarzyszenia związane z uczestnictwem w imprezach o charakterze miejskim, powiatowym i wojewódzkim.

 • Ryszard Urban   

Pan Ryszard jest związany z Klubem Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym od początku  jego istnienia. Pan Ryszard interesuje się tkactwem warsztatowym. Tworzy chodniki z wełny i kolorowych resztek materiałów. Posiadł również umiejętność w zakresie robienia osnowy i osnuwania warsztatu. Swoje prace pan Ryszard prezentuje na wystawach i kiermaszach w Kazimierzu Dolnym a także na terenie województwa i kraju.

 • Marianna Sobolewska 

Pani Marianna Sobolewska jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie i przewodniczącą Związku Emerytów i Rencistów Koło w Baranowie. Organizuje spotkania integracyjne, uczestniczy w życiu społecznym gminy, wije wieńce, przygotowuje palmy, wykonuje pająki ze słomy.   

 • Adela Rybak       

Pani Adela Rybak jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie, śpiewa i tworzy sztukę ludową, szydełkuje, bierze udział w gminnych uroczystościach kulturalnych.

 • Małgorzata Pszczoła     

Pani Małgorzata Pszczoła jest animatorem kultury w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie, prowadzi świetlicę w Śniadówce, organizuje zajęcia z zakresu tkactwa, garncarstwa, haftu, pomaga przy organizacji imprez i uroczystości gminnych.

 • Przemysław Jóźwik      

Pan Przemysław Jóźwik jest gitarzystą i wokalistą, tworzy własne utwory. Pierwsze dzieło muzyczne napisał w wieku 14 lat. Jest założycielem zespołów Garaż oraz Zadra. Współpracował z Romualdem Lipko i Piotrem Malinowskim, Michałem Wąsikiem, a także zespołem Bajm. Występował w programach telewizyjnych np. poranek Między Wisłą a Bugiem. Obecnie pracuje nad debiutancką płytą.

 • Przemysław Bajew       

Pan Przemysław Bajew jest współtwórcą zespołu DHM i Anioły, jest również autorem kompozycji muzycznych, występował w mediach lokalnych i regionalnych. Obecnie przygotowuje nową płytę.

 • Dominik Mielko 

Pan Dominik Mielko od 2017 r. jest dyrygentem Gminnej Orkiestry Dętej w Kurowie, nauczycielem, autorem utworów muzycznych np. W hołdzie prymasowi tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. W bieżącym roku zorganizował widowisko muzyczno-teatralne na starym rynku w Kurowie.

 • Halina Kuna       

Pani Halina Kuna prowadzi Amatorski Teatr w Bronicach, jest współautorką wystawianych sztuk i spektakli.

 • Anna Magda Filipiak-Matras         

Poetka, autorka tekstów piosenek i wokalistka. Instruktor w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w Puławach, konferansjer. Grała główną rolę żeńską podczas Festiwalu Lesslów w Puławach.     

 • Szymon Czapik  

Pan Szymon Czapik prowadzi Zespół Wokalny „Bystre Babki” przy Gminnym Centrum Kultury w Wąwolnicy. Tańczył w Zespole Ludowym Bystrzacy, śpiewa w Chórze Jubbilate Deo przy Parafii Św. Wojciecha w Wąwolnicy,  jest także organistą w Parafii św. Mikołaja w Lublinie.

 • Grażyna Kowa   

Pani Grażyna Kowa jest działaczką stowarzyszenia Kobiety z Pasją Borowa-Skoki, organizuje festyny rodzinne, uczestniczy w organizacji Święta Truskawki, pomaga przy wiciu Wieńca dożynkowego, wykonuje stroiki okolicznościowe, kultywuje kulturę ludową.

 • Joanna Gracz     

Pani Joanna Gracz reprezentowała Gminę Puławy podczas festynu rodzinnego TVP3 w Górze Puławskiej oraz na dożynkach powiatowych gdzie zdobyła nagrodę w konkursie twórczości ludowej. Aktywnie współpracuje z gminnym ośrodkiem kultury. 

 • Natalia Kosmowska     

Natalia Kosmowska jest laureatką konkursów muzycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, występowała w mediach lokalnych i krajowych. Utalentowana artystka  śpiewa i tańczy od 4-go roku życia. Wciąż rozwija swój talent oraz wzbogaca warsztat wokalny i instrumentalny.

 • Nikola i Karina Ciesielskie   

Siostry Nikola i  Karina Ciesielskie to utalentowane wokalistki, współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu, wielokrotnie występowały na dożynkach powiatowych i innych uroczystościach, angażują się w życie kulturalne gminy i powiatu.

 • Gabriela Mosińska       

Gabriela Mosinska to wokalistka szlifująca swój talent pod kierunkiem Zbigniewa Jonaka. W latach 2020-21 zdobyla wiele nagród w konkursach muzycznych, jest tancerką w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego Powiśle.

 • Weronika Kubiś 

Weronika Kubiś uczy się śpiewu pod kierunkiem Zbigniewa Jonaka, w latach 2020-21 zdobyła wiele nagród w konkursach muzycznych, m.in. I miejsce w 26. Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej w Lipsku.

 • Jakub Rogala     

Jakub Rogala to utalentowany wokalista, uczący się pod opieką Zbigniewa Jonaka, reprezentuje Puławy na międzynarodowych festiwalach, laureat nagrody Prezydenta w kat. Puławski Talent.

 • Koło Gospodyń Wiejskich Czołnowianki

Koło Gospodyń Wiejskich Czołnowianki powstało w 1960 roku. Obecnie liczy 11 członkiń. Panie występuję na uroczystościach, wiją wieńce dożynkowe, wykonują utwory ludowe i patriotyczne. Kultywują lokalne tradycje kulinarne i twórcze w zakresie wyszywania, Zdobyły nagrody podczas Dożynek Powiatowych w Baranowie i w konkursie Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa.

 • Stowarzyszenie Aktywna Wieś Witowice 

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, liczy 34 członków. Jest organizatorem imprez, animatorem działań kulturalnych, prowadzi działalność społeczną, współpracuje z lokalną Ochotniczą Strażą Pożarną. Stowarzyszenie uświetnia występami okolicznościowe uroczystości.

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Zagród         

Koło Gospodyń Wiejskich z Zagród zrzesza 40 osób. Jego członkowie to wspaniali artyści zdobywający liczne nagrody. Tylko w 2021 roku mogą pochwalić się m.in. Finałem konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, finałem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, I nagrodą w półfinale wojewódzkiego konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, medalem i dyplomem od Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi w kulturze. Za przygotowane wieńce KGW było nagradzane w gminie, powiecie i na tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich.

 • Młodzieżowa Grupa Teatralna z Markuszowa  

Grupa działa przy Gminnym Domu Kultury w Markuszowie, funkcjonuje od ponad 3 lat, wystawiała jasełka i widowiska. Poprzez swoją działalność integruje i rozwija utalentowaną młodzież.

 • Dariusz Domański        

Pan Dariusz Domański jest kapelmistrzem Puławskiej Orkiestry Dętej, a także instruktorem sekcji instrumentów blaszanych. Jest współtwórcą orkiestry, prowadzi zajęcia gry na instrumentach oraz gra na instrumentach dętych.

 • Puławska Orkiestra Dęta

Puławska Orkiestra Dęta funkcjonuje przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w Puławach pod batutą kapelmistrza Dariusza Domańskiego. Grupa prowadzi ożywioną działalność kulturalną, uświetniając lokalne uroczystości.

 

Laureaci Powiatowego Konkursu wydawnictw:

W kategorii album:

 • 1 miejsce – Muzeum Czartoryskich w Puławach za publikację pt. „Kres Polskich Aten”,
 • 2 miejsce – Urząd Miasta Puławy za album pt. „Puławy dawniej i dziś”,
 • 3 miejsce – Towarzystwo Przyjaciół Gołębia za album ze zdjęciami Krzysztofa Olszaka pt. „Te, co patrzą słońcu w oczy…”.

W kategorii wydawnictwo historyczne:

 • 1 miejsce – Urząd Miasta Puławy za książkę „Dzieje Puław tom I”, autorstwa Andrzeja Tołpyho,
 • 2 miejsce – Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne za książkę „Na Piskorach i w Zagórkach” autorstwa Aleksandra Lewtaka,
 • 3 miejsce – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym za publikację z cyklu „„Historia w monetach zapisana. Numizmaty z kościoła farnego pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja” autorstwa Zbigniewa Kiełba.
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Organizacji NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. za książkę pt. „Powstanie Solidarności i stan wojenny – Wspomnienia działaczy NSZZ Solidarność”
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Towarzystwa Przyjaciół Michowa za folder pt. „Anastazy Strzelecki (1783-1848) – oficer Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego” pod redakcją Łukasza Pasima

W kategorii folder turystyczny:

 • 1 miejsce – Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów za „Informator Turystyczny” do którego tekst opracowała współprowadząca uroczystość Joanna Czajkowska,
 • 2 miejsce – Urząd Miasta Puławy za „Folder turystyczny” wydany w trzech wersjach językowych,
 • 3 miejsce – Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór za folder „Symbole religijne w górach”, autorstwa Roberta Małkusa

W kategorii wydawnictwa pozostałe:

 • 1 miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli za publikacje pt. „Kajet Końskowolski „Opowiadania z dziejów i zwyczajów Gminy Końskowola”, „Wspomnienia Salomei Sułek”, „Pamiętnik dla moich dzieci Józef Kolek”,
 • 2 miejsce – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach za książkę „Godko moja” autorstwa śp. Zbigniewa Kozaka,
 • 3 miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie za  wydawnictwo O Nas  „Kwartalnik Gminy Kurów”
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za Roczniki pisma Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa - Głos Nałęczowa 2020, 2021
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Stowarzyszenia Kobiety z Pasją Borowa-Skoki, za Przepisy Kuchni Regionalnej zgromadzone przez Walentynę Nowak „Niezawodne przepisy kulinarne kobiet z pasją”

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów w działalności na niwie kultury. Do gratulacji przyłączyli się również poprzez swoich przedstawicieli: Minister Edukacji i Nauki dr Przemysław Czarnek, poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Poszczególne nagrody wręczała starosta Danuta Smaga w asyście przewodniczącego rady Janusza Wawerskiego, wicestarosty Leszka Gorgola, członków zarządu Ireneusza Rzepkowskiego i Jana Ziomki oraz radnych Ilony Dudy-Szalast i Marka Wocha. 

Uroczystość została uświetniona koncertem Marcina Wyrostka, któremu towarzyszyli członkowie zespołu COLORIAGE.

Serdecznie dziękujemy Puławskiej Orkiestrze Dętej za akompaniament muzyczny przy wręczaniu nagród, natomiast dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Technicznych wyrażamy wdzięczność za nieocenioną pomoc w organizacji tegorocznej gali kultury.

21. Powiatowy Dzień Kultury

Powrót
`