Aktualności

Kolejne środki na rozwój dróg powiatowych

Tablica informacyjna o otrzymaniu środków na drogi
Data publikacji: 28 października 2021
Zarząd Powiatu Puławskiego podpisał dziś z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowę na dofinansowanie z rezerwy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,4 mln zł modernizacji drogi powiatowej nr 2524L Janowice - Baryczka o długości 1362 m. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy. Roboty rozpoczną się w najbliższych miesiącach, a ich zakończenie przewidujemy w przyszłym roku.

Wojewoda z zarządem powiatu puławskiego

Wojewoda z zarządem powiatu puławskiego

Tablica informacyjna o otrzymaniu środków z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powrót
`