Aktualności

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 października 2021
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku w Powiecie Puławskim.
Powrót
`