Aktualności

Rodzina bez przemocy - jak skutecznie rozwiązywać konflikty

Górna część plakatu - na zielonym tle Konferencja "Rodzina bez przemocy - jak skutecznie rozwiązywać konflikty". Na górze patronat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Starosty Puławskiego
Data publikacji: 16 listopada 2021
Projekt "Rodzina bez przemocy" realizowany jest w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2021 współfinansowany przez MRiPS.

cały plakat

Program Konferencji
10.00-10.30 - Uroczyste powitanie gości
Prezentacja: "Dane dotyczące zjawiska przemocy w Powiecie Puławskim"

10.30-11.30 - "Mediacje rodzinne, a dysfunkcje utrudniające prowadzenie procesu mediacji"
Małgorzata Drozd - mediator, PPP w Warszawie

11.30-12.00 - Przerwa kawowa

12.00-13.00 - "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Agnieszka Olszewska - prawnik, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

13.00-14.00 - "Czy na pewno chronimy dzieci w rodzinie?"
Jolanta Zmarzlik - terapeuta, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

14.00-15.00 - Poczęstunek

 

Powrót
`