Aktualności

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”

Tablica z flagą biało czerwoną i godłem Polski na dole "DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG"
Data publikacji: 23 listopada 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

DOFINANSOWANIE  1 050 279,71 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  1 750 466,19 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2524L na odcinku od drogi powiatowej Nr 2522L do granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego - od km 0+016,75 do km 1+362,07.

Przebudowa powyższego odcinka drogi swym zakresem obejmie: częściową rozbiórkę konstrukcji istniejącej nawierzchni; roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów; ustawienie nowych krawężników; wykonanie peronów autobusowych; wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji jezdni do 5,5 m, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; przebudowę nawierzchni zjazdów na nawierzchnię utwardzoną.

Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania : 07.2022 r.

Powrót
`