Aktualności

Wolontariusze z powiatu docenieni przez starostę!

Starosta Danuta Smaga i członek Zarządu Ireneusz Rzepkowski z nagrodzonymi wolontariuszami
Data publikacji: 06 grudnia 2021
Ludzie dobrego serca, altruiści niosący pomoc bliźnim, będący niezawodnie tam gdzie są potrzebni zostali uhonorowaniu przez starostę puławskiego Danutę Smagę podczas piątkowej (03.12.2021 r.) gali wolontariatu. W ramach wydarzenia zostało nagrodzonych 29 osób i organizacji społecznych. III Powiatowy Dzień Wolontariatu był również okazją do przeprowadzenia konferencji pt. "Samorząd i wolontariat. Współpraca powiatu i gmin z trzecim sektorem".

W okolicznościowej dyskusji na temat funkcjonowania wolontariatu na terenie powiatu udział wzięli:  Danuta Smaga – starosta puławski,   Artur Pomianowski – burmistrz Kazimierza Dolnego, wójtowie: Kamil Lewandowski – gm. Puławy, Marcin Łaguna – gm. Wąwolnica, Arkadiusz Małecki – gm. Kurów, Beata Wagner – dyrektor MOPS Puławy, Michał Kowalczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, działacz trzeciego sektora, Kamila Salwowska-Duk – przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach, Renata Szczypa – radna powiatu, sekretarz PRDPP w Puławach, Elżbieta Seredyn – dyrektor DPS w Żyrzynie, działacz trzeciego sektora, Anna i Jakub Karpetowie – Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą, Bartłomiej Kruk – prezes OSP w Gołębiu, Mirosław Kozioł – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży KANA, siostra Anuarita Ewa Tutka – dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek.

Laureaci nagród Starosty Puławskiego „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego”:

Siostra Anuarita Ewa Tutka                  

Siostra ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek jest dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i wiceprezesem Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach. Jest organizatorką takich akcji jak np. Anioł Dobroci, Turnieje charytatywne, Niebieski Bieg z Aniołem. Prowadzi szeroko zakrojoną pomoc psychologiczno-społeczną dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, jest autorką wielu projektów pomocowych.

Mirosław Kozioł               

Opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży KANA, promuje wolontariat wśród młodzieży, angażuje się w akcje charytatywne. Organizował np. objęty patronatem starosty puławskiego Dzień Dziecka, pomagał przy Rowerowym Wyścigu po Kremówki, udzielał pomocy w zbiórce po wybuchu na ul. Krótkiej w Puławach, jest zaangażowany w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Paweł Małecki

Współpracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, zaangażowany w pomoc ludziom chorym na Covid-19, działacz na rzecz społeczności lokalnej.

Bożena Krygier      

Jest nauczycielem, przewodniczącą rady miasta, członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodzina, aktywnym działaczem społecznym. Organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, konkursy i społecznie użyteczne akcje, w tym np. Wigilię Miejską.

Monika Rudnik     

Od 10 lat wolontariusz Stowarzyszenia Rodzina, podejmuje działania o charakterze kulturowym, religijnym i sportowym. Wspiera stowarzyszenie w Orszaku Trzech Króli, uroczystościach i akcjach charytatywnych, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich

Bogdan Rudnik

Podobnie jak żona Monika, Bogdan od 10 lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Rodzina, aktywnie wspierając organizację w prowadzonych projektach. Jest twórcą Chlebka Albertyńskiego, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich.

Janina Sęk               

Członkini Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Puławach, pełni w stowarzyszeniu funkcję skarbnika, aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stanisław Kasperek                     

Członek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Puławach od 1983 roku, przez dwie kadencje pełnił w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa, obecnie działa na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Marcin Rafalski

Wolontariusz Puławskiej Fundacji Osób Niepełnosprawnych PA-KT. Udziela się w organizacji spotkań, wykonuje naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, pomaga
w zakupach, uczy niepełnosprawnych w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

Sylwia Skwarek

Od ponad 10 lat jest działaczką społeczną, prezesem stowarzyszenia Kobiet Gminy Końskowola Róża, członkiem Powiatowej Rady Dział. Pożytku Publicznego, działacz Ośrodka wsparcia Środowiskowego Nadzieja, animator w Dziennym Domu Pomocy w Starej Wsi

Elżbieta Krawczyk

W latach 2020-21 prowadziła aktywne działania na rzecz seniorów, w okresie pandemii organizowała im spotkania i aktywność na świeżym powietrzu przyczyniając się do ich lepszego zdrowia i samopoczucia.

Marlena Wrotna              

Sekretarz Fundacji "Obok Nas", wolontariusz Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości, animator i organizator wydarzeń, zbiórek i warsztatów.

Małgorzata Chrzan                      

Pielęgniarka SP ZOZ w Baranowie, działa na rzecz ludzi potrzebujących, opiekuje się nimi, współpracuje z Gminnym Centrum Kultury, pomaga w zabezpieczaniu medycznym imprez. Angażuje się w działalność na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci, jest wolontariuszką.

Stanisław Kowalczyk                  

Od 2015 r. jest sołtysem Baranowa, działa w Klubie Seniora podejmując liczne działania oparte na wolontariacie, m.in. pomaga osobom potrzebującym pomocy, organizuje wyjazdy, pomaga w uroczystościach gminnych.

Artur Mizura                      

Sołtys Klikawy, zaangażowany w powstanie Świetlicy Wiejskiej, organizator pikników. Dzięki jego społecznemu zaangażowaniu powstały nasadzenia wokół świetlicy. Włącza się także w organizację imprez dla dzieci oraz projektów charytatywnych i w akcje społeczne.

Ewelina Pawłowska

Anna Słomka

Agnieszka Gutkowska                

Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach, prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, współpracują z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, ŚDŚ w Wólce Profeckiej, Schroniskiem Brata Alberta w Puławach, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mazowiacy".

Monika Oleś          

Wolontariuszka Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach. Działa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomagała w balu karnawałowo-walentynkowym w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Puławach, kolędach, przygotowywała paczki dla podopiecznych Brata Alberta. Brała aktywny udział w zajęciach i warsztatach w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, aktywna działaczka na rzecz ŚDS.

Alicja Księska                     

Działaczka samorządu Uczniowskiego, animatorka młodzieżowej kultury, organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych, ściśle współpracuje z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki, daje rówieśnikom przykład bezinteresownej pomocy bliźnim. Współpracuje z fundacją „Latający Ludzie” oraz z Referatem Kultury UM Kazimierz Dolny.

Patrycja Oroń

Julia Stefanek                    

Członkinie Nieformalnej grupy działania Emerka powołanej przez Fundację Latający Ludzie w Kazimierzu Dolnym. Brały udział w zbiórce darów na rzecz Franka Fernezy, rodziny Duniów oraz w akcjach pomocowych szkoły w Kazimierzu. Zaangażowane w promocję pomocy psychologicznej dla nastolatków, realizuje projekt Samoświadomi.

Irena Anna Wawer          

Zaangażowana w pomoc bliźnim, przez ponad dwa lata bezinteresownie opiekowała się chorymi na nowotwór ludziom, ich domem oraz zwierzętami, wspomagając ich  także finansowo. Po śmierci właścicielki wzięła pod opiekę jej zwierzęta.

Krystyna Wajszczuk                     

Aktywna członkini Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puławach, przedstawicielka Związku przy Radzie Seniorów w Puławach. Działa na rzecz osób starszych, udziela się społecznie, współpracuje przy organizacji Senioriad.

Karolina Stępień   

Działaczka Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa, jeździ na interwencje, pomaga chorym zwierzętom ratując każdego roku ich setki. Swoją działalnością  promuje przyjazne podejście do zwierząt i zaraża innych miłością do czworonożnych przyjaciół.

Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli                 

Druhowie z Ochotniczej Straży pożarnej w Końskowoli oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zbiórki były objęte patronatem honorowym Starosty Puławskiego. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy - powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć  wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Projekty strażaków zostały docenione w plebiscycie Kuriera Lubelskiego - jednostka zajęła 1 miejsce w powiecie i 4 miejsce w województwie lubelskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu            

Druhowie z Ochotniczej Straży pożarnej w Gołębiu oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy – powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć  wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży. Dodatkowo druhowie prowadzili zbiórkę elektrośmieci, przy okazji edukując środowiskowo społeczeństwo.

Wolontariusze z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach              

Grupa udziela się społecznie, współpracując z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami, a także Grupą Azoty Puławy. Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych jak np. kwesta na rzecz Hospicjum,  organizacja paczek świątecznych, kiermasze charytatywne, zbiórki darów dla podopiecznych SOSW i bezdomnych. Współpracują z Caritas.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach                

Od ponad 20 lat zespół Caritas prowadzi działalność wolontariacko-charytatywną. Pozyskuje produkty spożywcze, organizuje paczki świąteczne, prowadzi pomoc interwencyjną dla potrzebujących.

Uroczystość uświetniły swoimi występami wokalistki: Nikola Ciesielska z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu oraz Iga Pyśkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach.

Serdecznie gratulujemy wolontariuszom i życzymy kolejnych sukcesów w służbie ludziom. Dziękujemy!

III Powiatowy Dzień Wolontariatu

Powrót
`