Aktualności

Na KUL powstanie kierunek medyczny - między innymi we współpracy z puławskim Szpitalem

Podpisanie listu intencyjnego
Data publikacji: 09 grudnia 2021
8 grudnia, w kolejną rocznicę inauguracji działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, powołany został Konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego znalazł się obok innych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej również i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, który jako przedstawiciel organu założycielskiego reprezentowała wspólnie z dyrektorem Piotrem Rybakiem starosta puławski Danuta Smaga. Współpraca otwiera przed puławskim Szpitalem nowe możliwości rozwojowe.

- Zwiększanie od kilku lat liczby miejsc na kierunkach medycznych to ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – powiedział podczas okolicznościowej konferencji wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Deklarację przystąpienia do Konwentu na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podpisali:

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska - rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Lech Sprawka - wojewoda lubelski
 • Jarosław Stawiarski - marszałek Województwa Lubelskiego
 • Danuta Smaga - starosta puławski
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska - dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 • prof. dr hab. n. med. Lech Panasiuk - dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Tadeusz Duszyński - dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
 • dr n. med. Piotr Dreher - dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
 • Piotr Matej - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
 • płk dr n. biol. Aleksander Michalski - komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Więcej o inicjatywie można przeczytać w serwisie informacyjnym KUL.

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz powstania kierunku medycznego na KUL

Powrót
`