Aktualności

Otwarty konkurs ofert - Turystyka 2022

wąwóz
Data publikacji: 15 grudnia 2021
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku w zakresie turystyki oraz nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Powiatu Puławskiego w ww. zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej dokumentacji konkursowej.

Ikona pdfUCHWAŁA NR 764/2021 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2022 r. w zakresie turystyki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

Ikona docUCHWAŁA NR 764/2021 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2022 r. w zakresie turystyki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB], plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [137.00 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXXI/239/2021 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [269.87 KB]

Ikona docWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [151.00 KB]

Ikona pdfOgłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [359.43 KB]

Ikona docOgłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [51.50 KB]

Powrót
`