Aktualności

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów

Na szarym tle flaga Polski po lewej stronie, po prawej godło Polski pod spodem napis Dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH
Data publikacji: 20 grudnia 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

 

DOFINANSOWANIE  244 559,97 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  487 562,74 zł

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów”

 

W ramach zadania wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Chrząchów na łącznej długości 1109 m.

 

Wykonawca zadania:

1.       PBHT PeZet-BUD Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171, 24-100 Puławy - etap I

2.      Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A  Markuszów - etap II

 

Termin realizacji: 2021 r.

Powrót
`