Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00

Na szarym tle: Góra Flaga i Godło Polski pod nimi dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Data publikacji: 20 grudnia 2021

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00”

 

DOFINANSOWANIE  1 139 618,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  5 887 710,18 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2521L  na odcinku od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz  przebudowę drogi powiatowej nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2521L km 7+960 w m. Tomaszów do drogi powiatowej nr 2522L w m. Wojszyn).

 

W ramach planowanego zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek, zdjęcia humusu, wycinki zakrzaczeń; kanał technologiczny; roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów, wykonania koryta; poprawa stanu przepustów pod koroną drogi wraz z ich oczyszczeniem i odmuleniem; odmulenie istniejących rowów przydrożnych; poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości 5,50m na odcinku prostym oraz wykonanie normatywnych poszerzeń nawierzchni na łukach; wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, przebudowa istniejących skrzyżowań; przebudowy zjazdów; perony przystankowe; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; roboty wykończeniowe i porządkowe.

 

Wykonawca zadania: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania : czerwiec 2022 r.

Powrót
`