Aktualności

Informacja dot. składania on-line wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- na górze zielone litera P, czerwona C i P tworzące serce oraz R, tworząc skrót PCPR, pod skrótem Puławy
Data publikacji: 29 grudnia 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że od 1 stycznia 2022 roku, możliwe będzie złożenie wniosków za pośrednictwem udostępnionej przez PFRON platformy internetowej SOW – System Obsługi Wsparcia, znajdującej się pod adresem sow.pfron.org.pl (dla osób i ich rodzin/pełnomocników posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny). Przez platformę SOW możliwe będzie złożenie wniosków o dofinansowanie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 

SOW

Powrót
`