Aktualności

WAŻNE: ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów od 25 stycznia br.

Starostwo Powiatowe w Puławach
Data publikacji: 24 stycznia 2022
Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu puławskiego, jak również pracowników Starostwa – w związku z bardzo dynamicznym wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w okresie od 25 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadzamy ograniczenia w osobistej obsłudze interesantów.

Wszystkim, którzy planują wizytę w Starostwie Powiatowym w Puławach przypominamy, że przebywanie w urzędzie wiąże się obecnie z pewnymi ograniczeniami.

  • klienci są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:00,
  • jednocześnie w budynku może znajdować się nie więcej niż 20 interesantów,
  • w celu załatwienia sprawy do budynku należy wchodzić wyłącznie głównym wejściem (róg al. Królewskiej i ul. Głębokiej) – wyjątek stanowi obsługa w Wydziale Komunikacji i Dróg,
  • wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa w zamkniętych kopertach, należy pozostawiać w pojemnikach, które znajdują się w przedsionku głównego wejścia do budynku Starostwa (od ulicy Głębokiej). W przypadku dokumentów, które nie mieszczą się w kopercie, należy je umieścić na przeznaczonych do tego stolikach. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą – wyjątek stanowi obsługa w Wydziale Komunikacji i Dróg.

 

Obsługa w Wydziale Komunikacji i Dróg w celu rejestracji pojazdu odbywać się będzie poprzez boczne wejście od al. Królewskiej (dawne wejście do Urzędu Skarbowego).

W celu wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia/nabycia, odbioru dowodów rejestracyjnych, wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, adnotacji hak/gaz – obsługa odbywać się będzie poprzez boczne wejście od al. Królewskiej (wejście przy biurze paszportowym) w pok. 23.

Prawa jazdy wydawane będą po osobistej wizycie wyłącznie za pośrednictwem wejścia głównego (róg al. Królewskiej i ul. Głębokiej).

Pozostałe sprawy związane z obsługą w Wydziale Komunikacji i Dróg załatwisz po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału.

Wskazane jest posiadanie ze sobą karty płatniczej, tak aby można było dokonać opłat z tytuły rejestracji pojazdów za pomocą terminali.

 

Przypominamy również o obowiązku dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek na terenie urzędu. Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń. Czas wizyty w urzędzie prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DO ODWOŁANIA ZAWIESZONE ZOSTAJĄ TAKŻE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ STAROSTĘ PUŁAWSKIEGO ORAZ ZARZĄD POWIATU.

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z panującej sytuacji epidemicznej zachęcamy, by wszelkie możliwe sprawy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą e-PUAP oraz telefonicznie, a wizyty osobiste ograniczyć jedynie do sytuacji, w których jest to niezbędne. Od osób, które zdecydują się na osobistą wizytę w urzędzie będziemy oczekiwać bezwzględnego stosowania się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa.

Powrót
`