Aktualności

Święto Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

ręce
Data publikacji: 27 stycznia 2022
27 stycznia jest dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Historia urzędów pracy sięga 1919 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski zdecydował o utworzeniu pierwszych państwowych struktur pośrednictwa pracy. O tym jak istotne znaczenie ma praca, zarówno dla jednostki, jak i ogółu społeczeństwa, z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego w tym szczególnym dniu minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wystosowała do pracowników jednostek zajmujących się wspieraniem zatrudnienia podziękowania i życzenia. Do ciepłych słów Pani minister przyłączyła się również starosta puławski Danuta Smaga.
Powrót
`