Aktualności

Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Puławach z nowym zarządem

Głosowanie OSP - Brzozowa Gać
Data publikacji: 14 lutego 2022
W sobotę, 11 lutego w Brzozowej Gaci w gm. Kurów odbył się zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Puławach podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Tego dnia wybrano również zarząd na kolejną kadencję.

W składzie prezydium nowo powołanego zarządu znaleźli się:

Prezes - Danuta Smaga, Starosta Puławski

Wiceprezes - starszy brygadier Grzegorz Podhajny, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Skarbnik - Andrzej Bujek, wójt gminy Żyrzyn

Sekretarz - Marcin Koper, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Starostwie Powiatowym w Puławach

 

Zjazd OSP - Brzozowa Gać

Powrót
`