Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy - Wsparcie obywateli Ukrainy

PUP PUŁAWY
Data publikacji: 04 marca 2022
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, konieczne jest wszelkie wsparcie i pomoc dla obywateli tego kraju, którzy napływają do Polski i szukają w naszym kraju schronienia.

Niezbędnym krokiem jest zapewnienie im wsparcia w zakresie integracji społecznej oraz adaptacji na polskim rynku pracy, szczególnie dla tych którzy zamierzają podjąć pracę, bądź inną aktywność zawodową i w tym celu będą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Zwracamy się z ogromną prośbą, zarówno do pracodawców, jak i właścicieli gospodarstw rolnych o przekazywanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach wszelkich informacji o możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową. Na podstawie tych zgłoszeń, Pracownicy Urzędu Pracy będą kontaktować zainteresowanych podjęciem zatrudnienia obywateli Ukrainy z potencjalnym pracodawcą, tak by przedmiotowy wniosek mógł być jak najszybciej złożony i procedowany. Informacje dotyczące procedur legalizacji zatrudnienia w ramach ww. form, dostępne są na stronie https://pulawy.praca.gov.pl.

Przypominamy również, że pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli Polski lub Ukrainy, mogą zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach oferty pracy na odpowiednim druku zgłoszenia oferty pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej lupu@praca.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu a także w sposób elektroniczny poprzez praca.gov.pl. Zgłoszone oferty pracy, za zgodą pracodawcy będą przetłumaczone na język ukraiński i zamieszczone na stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy https://psz.praca.gov.pl/, co umożliwi szybkie zapoznanie się z ich treścią przez osoby zainteresowane.

Wsparcie informacyjne w zakresie wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski, a także warunków życia i pracy w Polsce oferuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.gov.pl/web/mswia oraz Urząd ds. Cudzoziemców www.gov.pl/udsc z wykorzystaniem zasobów stron internetowych www.psz.praca.gov.pl czy www.eures.praca.gov.pl, które są dostępne w wersji ukraińskiej. Informacji na temat rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydania zezwolenia na pracę sezonową w rolnictwie a także innych kwestii związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach pod nr. telefonu: 81 887 93 63.

Powrót
`