Aktualności

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Na czerwonej tablicy biały napis - Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 marca 2022
ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której Powiat Puławski jest organem prowadzącym: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii. Sempołowskiej w Puławach, ul. Polna 18, 24-100 Puławy; 2) Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, ul. J. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy; 3) Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy; 4) Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. C.K. Norwida 8A, 24-100 Puławy; 5) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach, ul. H. Kołłątaja 1, 24-100 Puławy; 6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy.
Powrót
`