Aktualności

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach

Fragment budynku obserwatorium astronomicznego w Puławach
Data publikacji: 07 kwietnia 2022
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne

Okres realizacji projektu: od 2019.10.09 do 2022.12.30

Beneficjent: Powiat Puławski

Wartość projektu: 1002 099,11 zł

Dofinansowanie UE: 689 744,25 zł

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i kulturowa zabytkowego Obserwatorium astronomicznego w Puławach. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się modernizacja Obserwatorium, które stanowić będzie swoiste centrum wydarzeń organizowanych przez puławskie instytucje działające w obszarze kultury, tj. Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. W wyniku realizacji projektu powstanie energooszczędny, nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości.

Budynek obserwatorium astronomicznego w Puławach

Loga projektowe

Powrót
`