Aktualności

Obserwatorium astronomiczne otwarte!

Przecięcie wstęgi
Data publikacji: 11 kwietnia 2022
8 kwietnia 2022 roku oficjalnie oddaliśmy do użytku zmodernizowane obserwatorium astronomiczne w Puławach. Obiekt, którego koszt remontu wyniósł blisko 1 mln zł., będzie służył mieszkańcom powiatu i okolic. W budynku, oprócz działalności prowadzonej przez Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, będą także odbywały się zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie ponad 690 tys. zł. Otwierając placówkę starosta puławski Danuta Smaga podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, którzy przyczynili się do udanej realizacji inwestycji.

Projekt modernizacji obserwatorium jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

  • Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
  • Okres realizacji projektu: od 2019.10.09 do 2022.07.31
  • Beneficjent: Powiat Puławski
  • Wartość projektu: 995 452,95 zł
  • Dofinansowanie UE: 690 412,43 zł

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i kulturowa zabytkowego Obserwatorium astronomicznego w Puławach. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się modernizacja Obserwatorium, które stanowić będzie swoiste centrum wydarzeń organizowanych przez puławskie instytucje działające w obszarze kultury, tj. Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. W wyniku realizacji projektu powstanie energooszczędny, nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości.

Loga projektowe

Otwarcie obserwatorium astronomicznego w Puławach

Powrót
`