Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00

Dofinansowano z RFRD
Data publikacji: 11 kwietnia 2022
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00, której celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

DOFINANSOWANIE 278 412,87 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 464 021,45 zł

 

Przebudowa powyższego odcinka drogi swym zakresem obejmie m.in.: roboty przygotowawcze i pomiarowe; wykonanie po prawej stronie jezdni od km 0+023,00 do km 0+085,00 zatoki postojowej o równoległym sposobie parkowania z kostki granitowej o szer. 2,5 m (lokalnie o szer. 3,6 m); regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej; wykonanie zatoki postojowej z kostki granitowej na 10 miejsc parkingowych o równoległym sposobie parkowania względem jezdni na odcinku od km 0+023,00 do km 0+083,00; wykonanie frezowania nawierzchni; wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z bet. asfaltowego; wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej; wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi; wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa łamanego na zjazdach; mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych poboczy ziemnych na szerokości 0,75 m w przekroju pół-ulicznym i 1,0 m w przekroju szlakowym; wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m w przekroju pół-ulicznym i 1,0 m w przekroju szlakowym; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania: 07.2022 r.

RFRD Wąwolnica

Powrót
`