Aktualności

"Mała firma - ABC Biznesu" - ostatnia szansa na przystąpienie do projektu

Logo Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Data publikacji: 19 maja 2022
Tylko do jutra Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" przyjmuje zgłoszenia do projektu dotacyjnego "Mała firma - ABC Biznesu" - dotacje na rozpoczynanie działalności gospodarczej - 23050 zł, szkolenia i finansowe wsparcie pomostowej przez 12 miesięcy w wysokości 2800 zł/m-c.

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:  

1) 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnością. 

2) 6 osób pracujących:

  • ubogie pracujące,
  • zatrudnione na umowy krótkoterminowe,
  • pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Termin naboru Formularzy planowany jest do 20 maja 2022r. Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl

Powrót
`