Aktualności

Włącz się w przygotowanie LSR na lata 2023-2029!

Fotografia ze spotkania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”
Data publikacji: 27 maja 2022
Od 31 maja zapraszamy na spotkania w każdej gminie w sprawie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Będzie ona dotyczyła tego samego obszaru (11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań LGD „Zielony Pierścień” oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do tego Stowarzyszenia .

W ramach prac przygotowawczych w maju i czerwcu br. są zaplanowane spotkania z mieszkańcami w każdej z jedenastu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2023-2029.

Program każdego ze spotkań przedstawia się następująco:

(1)    Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;

(2)    Prezentacja efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” w latach 2009 – 2022;

(3)    Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;

(4)    Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR - wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;

(5)    Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;

(6)    Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) w Biurze LGD najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

 

Proponowane terminy i lokalizacja spotkań warsztatowych, które mają charakter otwarty:

- 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 16.00 – Wojciechów, Gminny Ośrodek Kultury (sala konferencyjna na parterze),

- 2 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 16.00 – Kurów, Gminny Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),

- 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Żyrzyn, Gminna Biblioteka Publiczna, (sala spotkań, pierwsze piętro),

- 7 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 16.00 – Gołąb (gm. Puławy), Gminny Ośrodek Kultury,

- 8 czerwca 2022 r. (środa), godz. 16.00 – Kazimierz Dolny, tzw. „Wikarówka” przy ul. Nadrzecznej 7,  siedziba Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynności pw. św. Anny,

- 9 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 16.00 – Janowiec, Gminny Ośrodek Kultury,

- 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),

- 14 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 16.00 – Markuszów, Gminny Dom Kultury,

- 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Wąwolnica, Gminny Dom Kultury,

- 21 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 16.00 – Bronowice (gm. Puławy), świetlica wiejska,

- 22 czerwca 2022 r. (środa), godz. 16.00 – Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),

- 23 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 16.00 -  Baranów, Gminne Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy!

Fot. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 

Powrót
`