Aktualności

Oświadczenie Zarządu Powiatu Puławskiego

Herb Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 07 czerwca 2022
Oświadczenie Zarządu Powiatu Puławskiego dotyczące sytuacji ukraińskich dzieci przebywających w internacie przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informuję, iż Zarząd Powiatu Puławskiego od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, stoi na stanowisku, iż zapewnienie pomocy uchodźcom przybywającym do naszego powiatu, jak również uczniom pobierającym naukę w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski, jest kwestią kluczową, podlegającą szczególnemu zaangażowaniu.
 
Również problem przebywających w internacie przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym ukraińskich uczniów, nie jest nam obcy. Zarząd Powiatu Puławskiego, jak również podlegli nam pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach, niejednokrotnie podejmowali tę kwestię w rozmowach z przedstawicielami Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Należy nadmienić, iż problem ten nie dotyczy tylko uczniów pobierających naukę w Kazimierzu Dolnym, lecz również tych, którzy przebywają obecnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz w internacie przy Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie.
 
Z informacji przekazanych przez dyrektorów placówek wskazanych powyżej wynika, iż chęć pozostania na okres wakacyjny wyraziło łącznie 32 uczniów pochodzących z Ukrainy. Wobec powyższego, pomoc tym uczniom zostanie udzielona.
 
Zarząd Powiatu Puławskiego jednocześnie informuję, iż nad systemowym rozwiązaniem tego problemu, z którym zmagają się nie tylko placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski, gdyż zmaga się z nim większość szkół do których uczęszczają ukraińskie dzieci, pracuje obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nie czekając jednak na te rozstrzygnięcia, na podstawie § 8 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, podjęliśmy decyzję o umieszczeniu wskazanych powyżej uczniów w okresie ferii letnich w internacie przy Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie, zapewniając im zajęcia opiekuńcze oraz wychowawcze.
 
Starosta Puławski Danuta Smaga wraz z Zarządem Powiatu Puławskiego
 
Powrót
`