Aktualności

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Data publikacji: 08 czerwca 2022
25 maja 2022 r Po dwuletniej przerwie na deskach Nałęczowskiego Ośrodka Kultury odbył się IV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, czyli WIOSENNE KONFRONTACJE TEATRALNO-MUZYCZNE „PRZYSTANEK TALENTOWO”.

Tegoroczny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został objęty honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Puławskiego, Burmistrza Nałęczowa oraz Wójta Gminy Wąwolnica. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin.

Wydarzenie zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, przy współpracy Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia „Szansa” to   prezentacja artystycznego dorobku amatorskich  zespołów  teatralnych, tanecznych oraz wokalnych osób z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, bursy, internaty, warsztaty terapii zajęciowej,   środowiskowe domy pomocy społecznej itp.)

Wiosenne Konfrontacje Teatralno-Muzyczne tworzą przestrzeń artystyczną dla wspaniałych ludzi, którzy, na co dzień nie mają możliwości pokazania swoich umiejętności, pasji, talentów. Scena pozwala im wspaniale zaistnieć, daje możliwość bycia sobą, człowiekiem, artystą, twórcą, a nie tylko niepełnosprawnym.

„Spotkania przy sztuce” to również szansa na integrację, adaptację, wchodzenia w środowisko społeczne.  „PRZYSTANEK TALENTOWO” to wspólna radość, zabawa, wzruszenia. Po prostu magia.

Wspaniałe spektakle, oryginalne choreografie, nieoczekiwane interpretacje piosenek to świeży, pełny wiosennej energii zastrzyk optymizmu dla każdego widza.

Renata Kruk, wychowawczyni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Kęble oraz organizatorka wydarzenia mówi, że „Wiosenne Konfrontacje są okazją do tego, aby społeczeństwo zobaczyło, że nie definiuje nas niepełnosprawność”. Powiat Puławski reprezentowali wicestarosta Leszek Gorgol oraz kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Noskowska.

Fot. SOSW w Kęble

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Powrót
`