Aktualności

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2502L na odc. od km 2+ 372 do 3+763

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Data publikacji: 08 czerwca 2022
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

 

 

 

DOFINANSOWANIE  1 033 507,52 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 329 106,76 zł

W ramach projektu zostanie wykonana jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5m z jednostronnymi poboczami o szerokości 1,0 m w przekroju pół-ulicznym i obustronnymi
poboczami o szerokości 1,0 m w przekroju szlakowym. Na końcu projektowanego odcinka zaprojektowano plac nawrotowy o wymiarach 13x20 m. W ramach zadania zaplanowano
wykonanie nowych chodników dla pieszych od km 2+372,00 do km 2+781,60 oraz od km 2+849,90 do km 2+890,20 o szer. 1,5 m odsunięty od krawędzi jezdni na odległość
1,0 m -strona lewa;   od km 2+781,60 do km 2+849,90 szer. 1,65 m przy jezdni za krawężnikiem  betonowym – str. lewa.
Ponadto zostanie wykonany peron przystankowy w km 3+360,30  (str. L). Droga po przebudowie będzie posiadała następujące parametry techniczne: Klasa drogi- L,
Kategoria ruchu-KR2, prędkość projektowa Vp=30km/h.


Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Termin wykonania: 28.02.2023 r.

 

Powrót
`