Aktualności

Informacja o możliwości pobierania drogą elektroniczną map ewidencyjnych

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego
Data publikacji: 14 czerwca 2022
Starosta Puławski informuje, że w ramach projektu ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania ze środków unijnych oraz budżetu państwa, między innymi e-usługa udostępniania mapy ewidencji gruntów i budynków z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która dostępna jest pod adresem internetowym pulawy.geoportal2.pl w zakładce: „Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Udostępniona usługa pozwala użytkownikom na bezpośrednie i szybkie pozyskanie drogą elektroniczną map ewidencyjnych w formie: pdf, dxf.

Pozyskiwanie dokumentów za pomocą usługi sieciowej jest natychmiastowe, co znacznie ułatwia i przyśpiesza procesy inwestycyjne interesantów pozwalając uniknąć oczekiwania w urzędzie.


Usługa dostępna jest 24 h na dobę bez wychodzenia z „domu” !

 

W związku z tym, że dokumenty pozyskane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznymrównoważne z dokumentami wydanymi w wersji papierowej, zachęcamy do korzystania z powyższej usługi.

Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące obsługi pobierania drogą elektroniczną map ewidencyjnych.

 

Aby pobrać mapę ewidencyjną w formie elektronicznej należy wybrać, w oknie głównym geoportalu  kafelek ,, Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Aby pobrać mapę ewidencyjną w formie elektronicznej należy wybrać, w oknie głównym geoportalu  kafelek ,, Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

 

Po wykonaniu wyboru pojawi się okno logowania do profilu użytkownika. Umożliwia ono zalogowanie do utworzonego już wcześniej konta lub założenie nowego.

 

Po wykonaniu wyboru pojawi się okno logowania do profilu użytkownika. Umożliwia ono zalogowanie do utworzonego już wcześniej konta lub założenie nowego.

 

Po zalogowaniu się użytkownika należy wybrać ,,Nowe zamówienie”.

 

Po zalogowaniu się użytkownika należy wybrać ,,Nowe zamówienie”.

 

Po wyborze odpowiedniej opcji udostępnienia mapy ewidencyjnej należy uzupełnić wniosek i przesłać.

 

Po wyborze odpowiedniej opcji udostepnienia mapy ewidencyjnej należy uzupełnić wniosek i przesłać.

Wysyłanie wniosku.

 

Dokument Obliczenia Opłaty generowany jest automatycznie, a zamówienie otrzymuje status „Oczekiwanie na wpłatę”.

 

Dokument Obliczenia Opłaty generowany jest automatycznie, a zamówienie otrzymuje status „Oczekiwanie na wpłatę”.

 

Po wejściu w zamówienie w polu „Opłacenie wniosku”, opłatę można wykonać automatycznie poprzez wybranie przycisku ,, Zapłać online” (tylko usługa PayByNet) lub przelewem - załączając potwierdzenie opłaty do wniosku.

 

Po wejściu w zamówienie w polu „Opłacenie wniosku”, opłatę można wykonać automatycznie poprzez wybranie przycisku ,, Zapłać online” (tylko usługa PayByNet) lub przelewem - załączając potwierdzenie opłaty do wniosku.

 

Po opłaceniu ,,online” mapa zostanie udostępniona automatycznie, natomiast w przypadku przesłania potwierdzenia opłaty mapę udostępnia pracownik.

 

Po opłaceniu ,,online” mapa zostanie udostępniona automatycznie, natomiast w przypadku przesłania potwierdzenia opłaty mapę udostępnia pracownik.

 

Mapy są opatrzone podpisem elektronicznym oraz wydawana jest do nich licencja.

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Powrót
`