Aktualności

Spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników JST
Data publikacji: 30 czerwca 2022
Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Lubelskie Forum Skarbników podczas tego spotkania reprezentowała Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego.

Przedstawiciele Rady omówili dotychczasowe stanowiska i petycje do instytucji państwowych (m.in. pisma do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady RIO, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych czy Ministra Finansów). Fora skarbników zrzeszają prawie 1000 skarbników z całej Polski i są ważnym głosem w sprawach dotyczących tej grupy zawodowej oraz JST.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o najważniejszych, aktualnych problemach dotyczących finansowania JST. Skarbnicy alarmowali o tym m.in., że z uwagi na rosnące ceny wiele ważnych inwestycji lokalnych może nie zostać zrealizowana. Problemem jest też duży spadek nadwyżki operacyjnej w samorządach, który grozi utratą przez gminy zdolności do prowadzenia polityki rozwojowej.

Spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Powrót
`