Aktualności

Puławskie Starostwo wśród urzędów wdrażających Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami RP

Otwarcie spotkania przez starostę
Data publikacji: 19 lipca 2022
18 lipca w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów gminnych i jednostek administracji publicznej dotyczące wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami RP. Podmioty realizujące zadania publiczne dzięki wdrożeniu elektronicznego zarządzania dokumentacją zwiększą ergonomię pracy, elektronizacja spraw zminimalizuje ilość dokumentacji papierowej, będzie także możliwość integracji systemów z innymi systemami, automatyczna archiwizacja, szybkie i skuteczne zarządzanie informacją, a także ułatwienia przy realizacji obowiązku doręczeń elektronicznych. Zebranie poprowadziła starosta puławski Danuta Smaga wspólnie z dyrektorem Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - PIB w Białymstoku Mariuszem Madejczykiem i jego zastępcą Magdaleną Sawicką.

Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zasadami wdrażania bezpłatnego systemu EZD RP oraz zasadami elektronicznego zarządzania dokumentami. Na spotkaniu omówiono między innymi sprawy bezpieczeństwa systemu, które przedstawił Tomasz Stojek - Technical Services Director Senetic.

W trosce o jednolitość rozwiązań cyfrowych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz całej polskiej administracji decyzją Ministra Cyfryzacji uruchomiono proces wdrożeniowy systemu EZD w jednostkach samorządu terytorialnego na szeroką skalę. Zgodnie z decyzją Ministra Cyfryzacji NASK jest podmiotem wskazanym do udzielania wsparcia wdrożeniowo-utrzymaniowego jednostkom, które zdecydowały się na wdrożenia systemu EZD PUW oraz systemu EZD RP. Przekazanie systemu, a także wsparcie udzielane przez NASK PIB (w tym szkolenia z zasad działania i funkcji systemu EZD RP oraz obsługa zgłoszeń przez Helpdesk) odbywa się bezpłatnie.

Starosta puławski otwiera spotkanie dotyczące EZD

Zebranie w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach na temat elektronicznego zarządzania dokumentami

Dyrektor NASK prezentuje założenia projektu

Powrót
`