Aktualności

Przedłużenie III naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Data publikacji: 26 lipca 2022
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach informuje, że III nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy będzie kontynuowany do 31.07.2022 r.

Staże organizowane będą m.in. dla:

  • osób w wieku 30 lat i więcej spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (VII)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2022r. w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, przewidywany okres stażu wynosi od 3 do 5 miesięcy.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 1 miesięca, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/2 etatu. 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku. Powyższe zasady oraz inne dokumenty związane z organizacją stażu znajdują się w zakładce Staże i bony stażowe lub Dokumenty do pobrania. 

Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (aktualnie obowiązującą wersją wniosku jest 202202). Informację o numerze wersji wniosku/programu stażu można znaleźć w stopce dokumentu.

Wniosek można:     

  • wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
  • przekazać pracownikowi dyżurującemu przy wejściu do budynku urzędu w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Wnioski nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone nie będą rozpatrywane. 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach nie przewiduje możliwości finansowania kosztów badań lekarskich oraz dokonywania zwrotu kosztów dojazdu osobom bezrobotnym skierowanym do odbycia stażu.

Powrót
`