Aktualności

Zamówienie dotyczące utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze miasta Puławy

BDOT500 i GESUT
Data publikacji: 04 sierpnia 2022
Na obszarze Miasta Puławy trwają prace związane z realizacją zamówienia dotyczącego utworzenia baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz inicjalną bazę danych GESUT. Umowa została zawarta w połowie kwietnia br. na kwotę 99 000 zł, a przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2022 r.

Zamówienie polega na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 obiektów topograficznych o szczegółowości (BDOT500) i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT, poprzez konwersję istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385) i rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374) dla obszaru gminy Puławy – miasto.

Szacowana powierzchnia mapy zasadniczej wykonanej wg instrukcji K1 podlegającej  konwersji do struktury baz danych BDOT500 i GESUT wynosi około 4200 ha.

BDOT500, GESUT - gm. m. Puławy

Powrót
`