Aktualności

Zawiadomienie Głównego Geodety Kraju o naruszeniu danych osobowych z obszaru 157 powiatów

Ogłoszenie Głównego Geodety
Data publikacji: 08 sierpnia 2022
Główny Geodeta Kraju p.o. Alicja Kulka pismem znak: SO.0132.2.2022 z dnia 14 lipca 2022r. zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych z obszaru 157 powiatów przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach.

Wykaz powiatów jest dostępny na stronie http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach

Naruszenie dotyczyło nieuprawnionego dostępu do danych o działce ewidencyjnej :

  • numer księgi wieczystej,
  • informacje o właścicielach/współwłaścicielach/użytkownikach wieczystych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr PESEL, informacja o śmierci, a pośrednio również adresy zamieszkania, informacje o związkach małżeńskich ww. osób, własności poszczególnych działek).

Konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania ww. danych osobowych jest możliwość np.:

  • kradzieży tożsamości osoby,
  • oszustwa z wykorzystaniem danych osoby.

Informacje o naruszeniu oraz ww. pismo Głównego Geodety Kraju można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gugik/zawiadomienie-o-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych2.

W związku z zaistniałą sytuacją pytania dotyczące niniejszego naruszenia należy kierować  do Inspektora Ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Powrót
`