Aktualności

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości
Data publikacji: 24 sierpnia 2022
Ruszyła kolejna edycja konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W tym roku za przeprowadzenie konkursu pn. '' Praca ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa" na poziomie Unii Europejskiej odpowiedzialna jest Republika Czeska, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2022 r.

Celem przewodnim konkursu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej identyfikacji ofiar przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych) oraz zwiększania motywacji do zgłaszania przestępstw.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie również nagród po 5 000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN wstępnie planowanej w dniach 8-9 grudnia 2022 roku.

Polski kandydat do nagrody ECEPA zostanie wybrany przez komisją powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego na język angielski.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września br., do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: lukasz.olszewski@mswia.gov.pl. 

Informacja o konkursie ECPA wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2

Powrót
`