Aktualności

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną
Data publikacji: 08 września 2022
Starosta Puławski informuje, że w ramach projektu ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w formie współfinansowania ze środków unijnych oraz budżetu państwa, między innymi e-usługa umożliwiająca przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną.

Usługa dostępna jest pod adresem internetowym pulawy.geoportal2.pl w zakładce: „ Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Po wyborze odpowiedniego kafelka wnioskodawca zostanie przeniesiony do okna logowania użytkownika. Założenie konta jak i jego funkcjonowanie jest usługą bezpłatną. Instrukcja korzystania  z serwisu dostępna jest na stronie geoportalu, po zalogowaniu.

E-usługa umożliwia:

  • składanie wniosków dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci terenu  i wszelkich dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia,
  • udział władających sieciami w naradach koordynacyjnych bez konieczności obecności w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach.

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Po zakończonej naradzie koordynacyjnej poświadczone dokumenty automatycznie przesyłane są na konto wnioskodawcy.

W związku z wdrożeniem e-usługi składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Powrót
`